Dla kogo przeznaczona jest odzież ochronna?

przez | 25 listopada, 2022

Termin odzieży ochronnej odnosi się do rodzaju specjalnych ubrań dla pracowników, które pozwalają im na bezpieczniejsze prowadzenie pracy. Czym jest odzież ochronna? Na jakich stanowiskach pracy jest ona wymagana?

Odzież ochronna – co to jest?

Odzieżą ochronną nazywa się rodzaj odzieży używanej przez pracowników po to, aby uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy.

Taka odzież ma na celu zabezpieczanie przed czynnikami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi, do których zalicza się głównie czynniki fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Występują one na różnych stanowiskach pracy, dlatego zadaniem pracodawcy jest wtedy zapewnienie pracownikom dostępu do niezbędnej odzieży ochronnej, by zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym.

Odzież robocza czy ochronna?

Gdy mowa o odzieży jak odzież ochronna, konieczne jest również odróżnienie jej od odzieży roboczej. Te dwa rodzaje ubrań pracowniczych oznaczają coś innego.

Odzież robocza ma na celu głównie ochronę przed zniszczeniem ubrań i ich zabrudzeniem, z kolei odzież ochronna ma już właściwości ochronne i jest ona pod tym względem skuteczniejsza w zabezpieczaniu pracowników przed wieloma czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi.

Kiedy stosuje się odzież ochronną?

Tego typu odzież ma szerokie przeznaczenie, dlatego też jest ona wykorzystywana na różnych stanowiskach pracy.

Przykładowo odzież ochronna wykorzystywana jest przez różne służby, na przykład przez policjantów, strażaków. Również noszą ją pracownicy medyczni, pracownicy laboratoriów.

Często odzież ochronna używana jest też w zakładach przemysłowych, produkcyjnych, gdzie pracownicy wykorzystują ostre narzędzia, stykają się z niskimi i wysokimi temperaturami.

Ponadto odzież ta może być używana na stanowiskach pracy w branży elektrycznej, elektronicznej, aby zapobiegać porażeniu prądem, przepięciom.

Oczywiście, jest to jedynie parę przykładowych zastosowań, ponieważ odzież ochronna jest tak naprawdę wykorzystywana na znacznej liczbie stanowisk, gdzie pracownicy narażeni są na różne kategorie ryzyka.

Jak dobiera się odzież ochronną dla pracowników?

Gdy konieczna jest odzież ochronna, w takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest jej właściwe dobranie. Powinien on zrobić to na podstawie dokumentów stanowiskowych BHP dotyczących danego stanowiska pracy, dlatego też warto w tym przypadku współpracować ze specjalistą w dziedzinie BHP.

Dobór odzieży ochronnej będzie przede wszystkim wymagać uwzględnienia wszystkich czynników szkodliwych i niebezpiecznych na stanowisku pracy. Zależnie od nich dobierana jest odzież ochronna spełniająca określone normy. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy będzie ona mogła zapewnić odpowiednią ochronę.

Dodatkowo przy doborze odzieży pracodawca może skonsultować się z pracownikami lub ich reprezentantami. Konieczne będzie również uzyskanie informacji od pracowników dotyczących wymaganych rozmiarów odzieży ochronnej. Dzięki temu będzie mogła ona zapewnić odpowiednie dopasowanie i właściwą ochronę.

 

Dodaj komentarz